Loading

Doç.Dr.

İrfan HAŞLAK

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

İletişim

haslak@sakarya.edu.tr

0264 295 6398

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 İrfan HAŞLAK, Elif MADAKBAŞ - Tolstoy’da Akıl Algısı: Rasyonalizmin Neresinde? - PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi - Vol.8 - pp.101 - ISSN : 1305-7979 - Ocak - 2012
2 Mehmet E. Babacan, İrfan Haşlak, İsmail Hira - Sosyal Medya ve Arap Baharı, Sa.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü cilt 6, sayı 2, yıl 2011. - Akademik İncelemeler Dergisi, - Vol.6 - pp.63 - Nisan - 2011 - SAU
3 GÜLENER,S.;HAŞLAK,İ. - "Relations Between Politics and Constitutional Review in Turkey with Special Reference to the Referrals of Republican People’s Party”: 2002-2010 Period” - Alternatives-Turkish Jounal of International Relations - Vol.10 - pp.1 - 2011 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Köseoğlu, Özer, İrfan Haşlak ve Serdar Gülener - Public Management Reforms in Turkey: Some Reflections on Citizen-Public Administration Relations in Turkey - 7-11 Temmuz - 2009 - SAU
2 GÜLENER,S.;HAŞLAK,İ. - SOSYAL VE SIYASAL TEORIDE SIVIL TOPLUM TARTIŞMALARI VE TOPLULUKÇU DÜŞÜNCEDE TOPLULUK, BIREY VE DEVLET ANLAYIŞI - 9-10 ARALIK - 2006 - SAU
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 İrfan Haşlak ve Mahmut Bilen - - Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations - IGI Global Pub - pp.380-396 - 2017
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 İrfan HAŞLAK,Elif MADAKBAŞ - Türkiye' de 2000 Sonrası Politik-Etik-Yasal Örgüsü İçinde Bedenin Dönüşümü - Vol. 5000 - DOI : Devam ediyor - 2013-60-02-003 - 2013
2 İrfan HAŞLAK,Serhat ASLANER - Meşrutiyet Fikrinin Taşrada Teşekkülü (1908 - 1912) Konya ve Kastamonu Vilayetleri Örneği - Vol. 4000 - DOI : Durduruldu - 2010-60-02-009 - 2010
3 İrfan HAޞLAK,Serhat ASLANER - Meşrutiyet Fikrinin Taşrada Teşekkülü (1908 - 1912) Konya ve Kastamonu Vilayetleri örneği - Vol.4000 - DOI : Durduruldu - 3 - 2010 - SAU-SBDTEZ -2010-60-02-009
4 İrfan HAŞLAK,Abdülvahap AKINCI - Türk-İslam sentezi tarih yazımının Türk siyasal kimliğinin oluşumundaki rolü - Vol. 1500 - DOI : Durduruldu - 2009-60-02-008 - 2009
5 İrfan HAޞLAK,Abdülvahap AKINCI - Türk-İslam sentezi tarih yazımının Türk siyasal kimliğinin oluşumundaki rolü - Vol.1500 - DOI : Durduruldu - 11 - 2009 - SAU-SBDTEZ -2009-60-02-008
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 “Türkiye’de 2000 Sonrası Politik-Etik-Yasal Örgüsü İçinde Bedenin Dönüşümü” - Vol.5000 - DOI : Devam ediyor - 20136002003 - 2013
2 Fuat SEKMEN,İrfan HAޞLAK, Mahmut BİLEN, Cahit ޞANVER, Nurullah ALTINTAޞ - İlköğretimde güvenlik sorunu ve suçlar:Sakarya örneği - Vol.10000 - DOI : Durduruldu - 1 - 2012 - SAU-BAP -2012-03-02-001
3 İrfan HAޞLAK,Mustafa Lޞütfi ޞEN, özer KöSEOОLU, Nebi MİŞž - Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profili ve Beklentileri - Vol.5000 - DOI : Durduruldu - 7 - 2010 - SAU-BAP -2010-03-04-001
4 İrfan HAŞLAK,Mustafa LŞütfi ŞEN, Özer KÖSEOĞLU, Nebi MİŞ - Sakarya Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profili ve Beklentileri - Vol. 5000 - DOI : Sonuç raporu bekleniyor - 2010-03-04-001 - 2010
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 - Türk Yüksek Öğretiminde Görev Alan Akademik Aktörlerin Benzeşme ya da Farklılaşmalarında Sınıf Olgusunun Yeri Var Mı? - PINAR MEMİŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ - 2012
2 İRFAN HAŞLAK - MİLLİ KİMLİK İNŞA STRATEJİLERİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1839-1946) - ABDULVAHAP AKINCI - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ - 2011
3 ABDULVAHAP AKINCI - MİLLİ KİMLİK İNŞA STRATEJİLERİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1839-1946) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - MAYIS - KAMU YÖNETİMİ - 2011 - SAU
4 - Türk-İslam Sentezi Tarih Yazımının Türk Siyasal Kimliğinin Oluşumundaki Rolü - ABDULVAHAP AKINCI - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ - 2010
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 İRFAN HAŞLAK - SİVİL TOPLUM KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE 28 ŞUBAT SÜRECİ VE TÜSİAD’IN SÜRECE BAKIŞI - ERGÜN DİLAVEROĞLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ - 2012
2 - 28 Şubat ve Sivil Toplum: TÜSİAD’ın Sürece Bakışı - ERGÜN DİLAVEROĞLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ - 2011
3 İRFAN HAŞLAK - RASYONALİZM BAĞLAMINDA EKONOMİ – SİYASET İLİŞKİLERİNE HABERMASÇI BİR BAKIŞ - ELİF MADAKBAŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ - 2011
4 ELİF MADAKBAŞ - RASYONALİZM BAĞLAMINDA EKONOMİ – SİYASET İLİŞKİLERİNE HABERMASÇI BİR BAKIŞ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - HAZİRAN - KAMU YÖNETİMİ - 2011 - SAU
5 İRFAN HAŞLAK - AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK SÜRECİNDE YAPILAN DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI VE TÜRKİYE'DE DEMOKRASİNİN KONSOLİDASYONU: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ HÜKÜMETLERİ DÖNEMİ - NECMİ AKMAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ - 2010
6 İRFAN HAŞLAK - BASKI GRUPLARININ SİYASİ KARAR ALMA ORGANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ÖRNEĞİ - ÖZCAN BİLGİCİ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ - 2010
7 - Rasyonalizm Bağlamında Ekonomi-Siyaset İlişkilerine Habermasçı Bir Bakış - ELİF MADAKBAŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ - 2010
8 - Baskı Gruplarının Siyasi Karar Alma Organları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Barolar Birliği Örneği - ÖZCAN BİLGİCİ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ - 2009
9 - AB Üyelik Sürecinde Yapılan Demokratikleşme Çabalarının Türkiye Demokrasisinin Konsolidasyonu Üzerine Etkileri: AB’ye Uyum Sürecindeki Reform Çabaları Açısından 1 ve 2. AKP Hükümetlerinin Bir Karşılaştırması - NECMİ AKMAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ - 2009
10 - NURETTİN TOPÇU; KİŞİLİĞİ, FİKİRLERİ, TÜRK DÜŞÜNCE HAYATI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ - NECMETTİN KEMAL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ - 2009
11 İRFAN HAŞLAK - NURETTİN TOPÇU'NUN DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI VE KAPİTALİZME BAKIŞI - NECMEDDİN KEMAL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER - 2009
12 NECMEDDİN KEMAL - NURETTİN TOPÇU'NUN DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI VE KAPİTALİZME BAKIŞI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EKİM - SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER - 2009 - SAU
13 İRFAN HAŞLAK - SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÇEVRECİLİK:TEMA VAKFI ÖRNEĞİ - TOLUNAY DAYI - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - KAMU YÖNETİMİ - 2008
14 İRFAN HAŞLAK - ROBERT NOZİCK'İN DEVLET VE ADALET TEORİSİ - TAHA TANRIKULU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER - 2007
15 TAHA TANRIKULU - ROBERT NOZİCK'İN DEVLET VE ADALET TEORİSİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Nisan - SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER - 2007 - SAU
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
2 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
3 ÇAĞDAŞ SİYASİ AKIMLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
4 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
5 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
6 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
7 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
8 PROJE DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
9 PROJE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
10 PROJE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
11 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
12 KENT YÖNETİMİ TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13 PROJE DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
14 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
15 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
16 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
17 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
18 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
19 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
20 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
21 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
22 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
23 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
24 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
25 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
26 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
27 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
28 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
29 TÜRKİYE´NİN SİYASAL YAPISI VE SORUNLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
30 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
31 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
32 ÇAĞDAŞ SİYASİ AKIMLAR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
2 SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
3 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
4 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
5 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 2 - 2013
6 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 3 - 2013
7 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
8 SİYASET BİLİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
9 PROJE TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
10 SİYASET BİLİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
11 SİYASET BİLİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
12 SİYASET BİLİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
13 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
14 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
15 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
16 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 1 - 2013
17 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 1 - 2013
18 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 2 - 2013
19 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
20 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
21 SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
22 SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
23 SİYASET BİLİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
24 SİYASET BİLİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
25 SİYASET BİLİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
26 SİYASET BİLİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
27 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 3 - 2012
28 SOSYOLOJİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
29 HUKUKA GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
30 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 2 - 2012
31 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 2 - 2012
32 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 1 - 2012
33 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 1 - 2012
34 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
35 ÇAĞDAŞ SİYASAL DÜŞÜNCELER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
36 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
37 SİYASET BİLİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
38 SOSYOLOJİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
39 SİYASET BİLİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
40 SOSYOLOJİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
41 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
42 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
43 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
44 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
45 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
46 ÇAĞDAŞ SİYASAL DÜŞÜNCELER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
47 SİYASET BİLİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2011
48 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
49 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
50 HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
51 ÇAĞDAŞ SİYASAL DÜŞÜNCELER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
52 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
53 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
54 SİYASET BİLİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2010
55 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
56 HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
57 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
58 SOSYOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
59 SOSYOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
60 SİYASET BİLİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
61 SİYASET BİLİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
62 HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
63 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
64 SİYASET BİLİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
65 ÇAĞDAŞ SİYASAL DÜŞÜNCELER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
66 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
67 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010